กกต.เปิดโรดแมป คาดการณ์เลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562

กกต.เปิดโรดแมป คาดได้ ส.ว. 22 มกราคม 2562 ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส. 4 มกราคม 2562 เลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวอีก การเลือกตั้ง ส.ส.คาดว่าจะมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 4 มกราคม 2562 จะเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะต้องจัดหาผู้ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ส่งบัตรล็อตแรกนอกราชอาณาจักร จากนั้นส่งไปยัง กกต.เขตในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับ คสช.ครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่เขาขอให้เราทำคือเรื่องการแบ่งเขต คือแบ่งเขต 60 วัน ทำไพรมารี 30 วัน ซึ่งการแบ่งเขต ทุกจังหวัดได้เตรียมการเบื้องต้นแล้ว แต่เป็นการแบ่งตามจำนวนราษฎรเมื่อปี 2559 แต่ขณะนี้กรมการปกครองได้ประกาศจำนวนราษฎรในปี 2560 แล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดกลับไปพิจารณาเรื่องแบ่งเขตให้สอดคล้องกับจำนวนราษฎรที่มีการประกาศใหม่