คาดเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 หลังประกาศ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

เว็บไซต์ประชาไท รายงานเส้นทางสู่การเลือกตั้ง ภายหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ได้รับการโปรดเกล้าฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2561

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สนช. ได้มีมติเห็นชอบให้ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ออกไปอีก 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นเท่ากับว่าระยะเวลา 150 วัน ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงอย่างช้า 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2561 อิทธิพร บุญประคอง ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า หลังจากที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ คาดว่า จะมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 4 มกราคม 2562 และเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 หรือช้าสุดไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2562