โฆษกรัฐบาลเผยต้องส่งรายชื่อ ส.ว. ภายใน 9 ก.พ. 62 จากนั้น คสช. มีเวลาเลือก 60 วัน

สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ. .... แล้ว คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สรรเสริญ กล่าวว่า โครงสร้างของสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ

  1. สมาชิกโดยตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ซึ่งมาจาก ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  2. สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งกันเองซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมด 50 คน โดยจะมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศ มีการคัดเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัครทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และท้ายสุดจะคัดเลือกกันเองในระดับประเทศให้เหลือ 200 คน แล้วจะมีการส่งรายชื่อให้ คสช. เลือกเหลือ 50 คน ซึ่ง กกต. ระบุว่าจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 แต่สามารถช้าสุดได้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง คสช. จะมีเวลาในการดำเนินการคัดเลือก 60 วัน อย่างช้าที่สุดจะได้รายชื่อในช่วงปลายเดือน เมษายน 2562
  3. กลุ่มที่มาจากการสรรหา 194 คน โดย คสช. จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่งประมาณ 9-12 คน เมื่อได้กรรมการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการสรรหาคัดเลือกรายชื่อมาให้ได้ทั้งหมด 400 รายชื่อ โดยยังไม่ได้กำหนดวิธีการสรรหา แต่มีการกำหนดให้เสนอรายชื่อมายัง คสช. อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง คสช. จะมีเวลาดำเนินการประมาณ 60 วัน ในการคัดเลือกให้เหลือ 194 คน

กรอบระยะเวลาในการได้รายชื่อ ส.ว. ครบทั้ง 250 คน จะไม่เกินช่วงปลายเดือน เมษายน 2562 จากนั้นจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป