กกต. ขีดเส้นพรรคการเมือง ขายของระดมทุนได้ แต่ต้องขออนุญาตก่อน

แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวด้วยว่า เวลานี้ คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2561 ยังมีผลบังคับใช้

ก่อนที่พรรคจะดำเนินการใดๆ ต้องแจง กกต. ก่อนดำเนินกิจกรรม 5 วัน ในส่วนการรับบริจาค กฏหมายกําหนดห้ามบริจาคเกิน 10 ล้านบาทต่อรายต่อปี ขณะนี้รับบริจาคได้เฉพาะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น เงินของพรรคการเมืองก่อนการปลดล็อก จะมาจากทุนประเดิม กองทุนพัฒนาพรรคการเมืองหรือค่าสมาชิกเท่านั้น

หากต้องการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก สามารถใช้คําสั่ง คสช.ที่ 53 ข้อ 4 เพื่อขออนุญาตได้ เช่น ขายสินค้าที่ระลึกระดมทุน

คำสั่ง คสช. 53/2560 ข้อ 4 มีเนื้อความว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองจัดให้มีการประชุมใหญ่ รวมทั้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด การประชุมสมาชิกพรรคการเมือง หรือ การดำเนินการอื่นใดในทางการเมืองนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ส่วนการระดมทุนในรูปแบบ จัดทอล์กโชว์ ขายโต๊ะ ยังทําไม่ได้เพราะอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งจะขัดคําสั่ง คสช.