เปิดไทม์ไลน์ เข้าสู่การเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 และ รัฐบาลจากการเลือกตั้ง

ธันวาคม 2561

11 ธ.ค. - พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับใช้

  • จากนั้น ครม. ต้องพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า
  • เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง แล้ว กกต. จะออกประกาศวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร และ จำนวน ส.ส. เขต ภายใน 5 วัน นับจากประกาศ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง (คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 5 มกราคม 2562)
  • หลังจากประกาศ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง คสช. จะปลดล็อกทางการเมือง ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้

16-27 ธ.ค. - ช่วงเวลาในการคัดเลือก ส.ว.

28 ธ.ค. - วันสุดท้ายที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับร่าง พ.ร.บ. ต่างๆ เข้าสู่การพิจารณา

มกราคม 2562

2 ม.ค. - วันสุดท้าย ที่ กกต. จะต้องส่งรายชื่อ ส.ว. 200 รายชื่อ ให้ คสช. คัดเลือก ให้เลือก 50 คน และ สำรองอีก 50 คน

ช่วงเดือน ม.ค. - จะมีการเปิดรับสมัคร ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และ พรรคการเมืองจะต้องยื่นรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กับ กกต.

กุมภาพันธ์ 2562

9 ก.พ. - เป็นวันสุดท้าย ที่คณะกรรมการสรรหา ส.ว. ที่แต่งตั้งโดย คสช. ส่งรายชื่อ ส.ว. ทั้งหมด 400 รายชื่อ ให้ คสช. คัดเลือก 194 คน และ สำรองอีก 50 คน

24 ก.พ. - วันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั่วประเทศ

มีนาคม 2562

ช่วงเดือน มี.ค. - จะเป็นช่วงเวลาที่ กกต. ดำเนินการนับคะแนน และตรวจสอบการเลือกตั้ง และหากมีการเลือกตั้งใหม่ (เลือกตั้งซ่อม) ก็จะดำเนินการในเดือนนี้

เมษายน 2562

24 เม.ย. - วันสุดท้าย ที่ กกต. จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ (60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

27 เม.ย. - วันสุดท้าย ที่ คสช. จะพิจารณา คัดเลือก รายชื่อ ส.ว. 250 คน และนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

พฤษภาคม 2562

ช่วงเดือน พ.ค. - ภายใน 15 วัน นับจากการประกาศรายชื่อ ส.ส. และมีการโปรดเกล้า ส.ว. แล้ว รัฐบาลชุดปัจจุบัน จะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมการรัฐสภาครั้งแรก โดย สนช. จะสิ้นสุดลง 1 วัน ก่อนวันเสร็จเปิดประชุมรัฐสภา

มิถุนายน 2562

ช่วงเดือน มิ.ย. - ภายใน 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ปฏิญาณ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ถือว่ามีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน