ไทยรักษาชาติ เปิดแคมเปญ คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง

ไทยรักษาชาติ คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง

พรรคไทยรักษาชาติ ประกาศแคมเปญ คำใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง

https://www.facebook.com/TSNParty/photos/a.342406223243053/365789874238021

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเหมือนย่ำอยู่กับที่ เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก เราพร้อมแล้ว ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในประเทศนี้พร้อมผลักดันให้ก้าวทันสู่โลก ด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ ผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ พวกเราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วคุณล่ะ "กล้า" ที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง

#ทษช #ไทยรักษาชาติ #โลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทัน