โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง 2562

วันพุธ 23 ม.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีระยะเวลา 5 วัน ในการประกาศวันเลือกตั้งต่อไป

รายละเอียด: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/008/T_0001.PDF