กกต. เลือกวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

วันนี้ 23 ม.ค. 2562 ภายหลังจากการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายก็มีการประชุมของ กกต. โดยที่ประชุม กกต มีมติ กำหนดให้ วันที่ 24 มี.ค. 2562 นี้ เป็นวันเลือกตั้ง

โดยกำหนด วันรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ 15 ก.พ. 

จากนั้นกำหนดให้ ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 4-16 มี.ค. และวันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง 17 มี.ค. โดยเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนั้น ที่ประชุม กกต. ยังยึดกรอบ 150 วัน คือให้ประกาศผลภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 เช่นเดิม